Akademia Siemens Certyfikat o wdrożeniu i stosowaniu Systemu Zarządzania Jakością

Edan SE-1010

Cyfrowy 12-kanałowy elektrokardiograf umożliwiający rejestrację, archiwizacje oraz analizę zapisów EKG na komputerze klasy PC. Nowoczesny moduł akwizycji danych podłączony jest do komputera poprzez port USB. Dzięki zaawansowanym funkcjom analizy aparat SE-1010 może być stosowany w placówkach klinicznych do badań naukowych.

Podstawowe cechy :

Parametry elektryczne :