Akademia Siemens Certyfikat o wdrożeniu i stosowaniu Systemu Zarządzania Jakością

Przedstawiamy ofertę naszych aparatów:

Ultrasonografia

Pełna oferta Ultrasonografów.

Endoskopia

Elektrokardiografy

Systemy wysiłkowe

Systemy Holtera ABPM

Systemy Holtera EKG

Kardiotokografy

Systemy PACS

Wideoprintery