ESR wydaje stanowisko dotyczące stosowania USG płuc w COVID-19

22 czerwca 2021 r. — Europejskie Towarzystwo Radiologiczne (ESR) opublikowało, jak ma nadzieję, ostateczny dokument na temat roli ultrasonografii płuc u pacjentów z COVID-19. Nowy raport, opublikowany 19 czerwca, zawiera siedem obrazów klinicznych i porady dotyczące kontroli infekcji.

TK klatki piersiowej nadal jest złotym standardem w ocenie klatki piersiowej, ale według autorów, pod kierunkiem dr. Dirka-André Cleverta, przewodniczącego Podkomisji Ultrasonograficznej ESR i profesora nadzwyczajnego radiologii, ultrasonografia płuc może wykazywać typowy wzorzec dla śródmiąższowego zapalenia płuc.

„Zmiany związane z COVID-19 obejmują głównie obwodowe strefy płucne, co sprawia, że chorobę tą można ocenić badaniem ultrasonograficznym płuc” – zauważyli w artykule opublikowanym online przez Insights into Imaging. „Ultrasonografia płuc może wnieść znaczny wkład, ponieważ umożliwia bezpośrednie badanie przyłóżkowe płuc i przestrzeni opłucnej”.

Linie A uzyskane za pomocą sondy brzusznej. Linie A (białe strzałki) są widoczne jako jasne poziome linie głęboko w linii opłucnej (biała pogrubiona strzałka). Obserwacja pacjenta oddziału intensywnej terapii z zapaleniem płuc wywołanym przez COVID-19 po wentylacji mechanicznej. Pośrednią oznaką powrotu do zdrowia jest pojawienie się linii A (białe strzałki) w fazie zdrowienia. Nie widać większej fragmentacji opłucnej (pogrubiona biała strzałka), ale widoczny jest efekt lustra (lewa biała strzałka). Wszystkie dane dzięki uprzejmości dr Dirka-André Cleverta i współpracowników oraz Insights into Imaging.

W ocenie zapalenia płuc i/lub zespołu ostrej niewydolności oddechowej u dorosłych (ARDS) USG płuc wykonane przez doświadczonego lekarza może dostarczyć wyników porównywalnych z tomografią klatki piersiowej, a nawet lepszych od standardowej radiografii klatki piersiowej.

W diagnostyce patologii płuc artefakty ultrasonograficzne powstające w ścianie klatki piersiowej i powierzchni opłucnej mogą dostarczyć cennych informacji i korelować z istniejącą patofizjologią płuc. Istnieją dwa główne wzorce artefaktów ultrasonograficznych, które lekarz może wykryć: „linie A” i „linie B”, a w rzadkich przypadkach widoczne są nawet „linie C”.

Linie A to artefakty pogłosowe wyzwalane przez oscylującą tkankę z interfejsem powietrznym, powodujące silne odbicie fal ultradźwiękowych i pogłos. Pomiędzy sondą a powierzchnią płuc fale ultradźwiękowe odbijają się tam i z powrotem. Linie A to równoległe poziome linie powtórzeń powierzchni opłucnej, pojawiające się głębiej na ekranie wyświetlacza.

Linie A uzyskane za pomocą sondy brzusznej. Linie A (białe strzałki) są widoczne jako jasne poziome linie głęboko w linii opłucnej (biała pogrubiona strzałka). Linie A uzyskane za pomocą sondy brzusznej. Linie A (białe strzałki) są widoczne jako jasne poziome linie głęboko w linii opłucnej (biała pogrubiona strzałka).


Ze względu na to, że jest to klasyczny artefakt pogłosowy, odległość od skóry do powierzchni opłucnej jest równa odległości linii opłucnej do pierwszej linii A, pierwszej linii A do drugiej linii A itd. Profil A jest kształtowany przez nienaruszony („suchy”) miąższ płuca zawierający powietrze w połączeniu z normalnym przesuwaniem się płuc. Brak poślizgu wskazuje na odmę opłucnową.

Czyszczenie i higiena

Większość producentów i towarzystw naukowych ma tendencję do sugerowania procedur, takich jak zanurzenie głowicy w roztworze środka dezynfekującego na jedną do pięciu minut lub w mocniejszym roztworze środka dezynfekującego na co najmniej 30 sekund, wyjaśniają autorzy.

„Niestety te procedury są skomplikowane i czasochłonne, dlatego akceptacja tych sugestii może być ograniczona” – napisali. „Ponadto zanurzenie sondy w silnym środku dezynfekującym może uszkodzić niektóre sondy już po 50-100 cyklach dezynfekcji, czyniąc takie procedury niepraktycznymi”.

W celu uniknięcia większości z tych problemów, procedury dezynfekcji powinny być jak najmniej skomplikowane, przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa pacjenta oraz sondy, kontynuują autorzy. Użycie cienkiej i jednorazowej nylonowej/plastikowej osłony na sondę może zminimalizować te problemy, a zaawansowane rozwiązania czyszczące należy omówić z lokalną jednostką kontroli infekcji oraz dostawcami dostarczającymi urządzenie, aby uniknąć uszkodzenia systemu i głowicy.

Korzyści z USG

Ultrasonografia płuc ma duże zastosowanie w leczeniu zapalenia płuc COVID-19 na oddziale intensywnej terapii (OIOM), ze względu na nieinwazyjną ocenę i dynamiczną obserwację zmian w płucach. Może pokazać typowy wzór śródmiąższowego zapalenia płuc; w COVID-19 dotyczy on głównie obwodowych stref płucnych, jak wskazali Clevert i współpracownicy.

USG płuc za pomocą sondy liniowej. Linie B (białe strzałki) z nieregularną opłucną i niewielkim wysiękiem opłucnowym (biała pogrubiona strzałka). USG płuc za pomocą sondy liniowej. Linie B (białe strzałki) z nieregularną opłucną i niewielkim wysiękiem opłucnowym (biała pogrubiona strzałka).


Ultrasonografia płuc może być wykorzystana do szybkiej oceny ostrości przebiegu zapalenia płuc SARS-CoV-2, śledzenia rozwoju choroby podczas obserwacji i monitorowania manewrów rekrutacji płuc. Dodatkowo ultrasonografia pozwala śledzić reakcję na wentylację w pozycji leżącej i kontrolę pozaustrojowej terapii błonowej.

Głównymi zaletami są bezpieczeństwo ultrasonografii płuc, jej powtarzalność i niski koszt – napisali.

„Dzięki rozszerzeniu stosowania ultrasonografii przyłóżkowej na OIOM pacjenci mogą być chronieni przed niepotrzebnym napromienianiu i opóźnieniami w terapii. Tomografia komputerowa może być zarezerwowana do kontroli w przypadkach, gdy ultrasonografia płuc nie jest w stanie jednoznacznie określić diagnozy. Transport pacjentów wysokiego ryzyka na badania TK, wraz z towarzyszącymi mu zagrożeniami, można zmniejszyć, zwiększając wykorzystanie ultrasonografii płuc” – podsumowali.

Bezpłatną kopię ośmiostronicowego raportu można pobrać ze strony internetowej czasopisma. Oprócz Cleverta autorami byli Paul S. Sidhu, Adrian Lim, Caroline Ewertsen, Vladimir Mitkov, Maciej Piskunowicz, Paolo Ricci, Núria Bargallo i Adrian P. Brady. Artykuł był wspierany przez Podkomisję Ultrasonograficzną ESR. Został zatwierdzony przez Radę Wykonawczą ESR w marcu 2021 roku.

Copyright © 2021 AuntMinnieEurope.com
Autor: Philip Ward, autor zespołu AuntMinnieEurope.com
Ostatnia aktualizacja pw 22.06.2021 00:43:58


Tłumaczenie na podstawie tekstu z 22.06.2021 godź. 11:00COVID-19 i USG płuc: eksperci sugerują nowe międzynarodowe standardy

Wraz ze wzrostem liczby osób, u których zdiagnozowano COVID-19, rośnie również liczba danych radiologicznych, które wspomagają wykorzystywanie ultrasonografii płuc u zakażonych pacjentów.

Eksperci medyczni z Włoch, drugiego obok USA kraju najbardziej dotkniętego przez COVID-19, zebrali swoją wiedzę i doświadczenia na temat USG płuc, tworząc nowe standardy, które mogą być zaimplementowane w szpitalach na całym świecie.

Ich ekspertyza i porady w używaniu sprzętu, klasyfikacji choroby, procedur oraz udostępniania danych zostały opublikowanie 30 Marca w Journal of Ultrasound in Medicine.

“COVID-19 jest wyzwaniem dla medycyny na całym śweicie, nie tylko ze względu na zdrowie, ale również uwarunkowania ekonomiczne i zachowania społeczne,” napisał zespół autorów, kierowanych przez dr. Gino Soldati z Jednostki Diagnostyki i Interwencji USG w szpitalu Valle del Serchio. “Po raz pierwszy w erze nowoczesnej medycyny cały świat stoi przed tym samym zagrożeniem. Umożliwia nam to jednak zmianę naszego podejścia do badań. Nadszedł najwyższy czas, by dzielić się naszą wiedzą i wspólnie zaplanować najlepszą opiekę zdrowotną.”

Sprzęt

Zgodnie z rekomendacją włoskich lekarzy, w celu zmniejszenia kontaminacji i promocji sterylizacji, bezprzewodowe głowice i tablety stanowią najbardziej optymalny sprzęt medyczny. Łatwo można je owinąć w jednorazowe plastikowe osłony. Te urządzenia są również tańsze niż standardowe aparaty USG. Można wykorzystywać również przenośne maszyny USG, jeżeli bezprzewodowe nie są dostępne, należy jednak pamiętać, że urządzenia wykorzystywane muszą być dedykowane tylko do pacjentów z COVID-19. Procedury pełnej sterylizacji powinny być dokładnie przestrzegane, zwłaszcza przy dezynfekcji głowic, osłonek na głowice i klawiatur.

Protokół

Podczas badania pacjentów zalecono badanie 14 obszarów: 3 tylnych, 2 bocznych i 2 przednich, każdy z tych obszarów powinien być badany przez co najmniej 10 sekund. Skany powinny być międzyżebrowe i obejmować jak największy obszar podczas jednego przyłożenia. Jeżeli pacjent nie jest w stanie usiąść prosto, zwłaszcza jeżeli jest w stanie ciężkim, ultrasonografista powinien skoncentrować swoja uwagę na uzyskaniu chociaż częściowego widoku na tylny obszar. Jest on uważany za “gorący obszar” u pacjentów z COVID-19.

Dodatkowo zaleca się:

  • Używanie głowicy liniowej lub convex w zależności od rozmiaru pacjenta.
  • Stosowanie funkcji jednego ogniska (bez multi fokusu) i ustawienie ogniskowej na opłucną.
  • Ustawienie indeksu mechanicznego (MI) na niski, zaczynając od 0,7 i zmniejszanie go jeżeli jest to możliwe.
  • Unikanie zjawiska saturacji, zwiększenie wzmocnienia i zmniejszenie MI jeżeli jest to potrzebne.
  • Unikanie używania filtrów wygładzających i specjalnych funkcji obrazowania, włączając w to obrazowanie harmoniczne, kontrast, Doppler’a i compounding.
  • Uzyskanie najwyższej możliwej prędkości odświeżania.
  • Zapisywanie danych w formacie DICOM.

Kategoryzowanie choroby

Zasugerowano ustalenie skali ostrości przebiegu choroby 0-3, aby pomóc w sklasyfikowaniu przypadków COVID-19. Po zakończeniu każdego badania ultrasonografista powinien zanotować obszar z najwyższym wynikiem.

Wynik 3 oznacza najdotkliwsze znaleziska, takie jak gęste, rozszerzone białe płuco z lub bez większych konsolidacji zapalnych.

Wynik 2 oznacza załamaną linię opłucnej z małymi lub dużymi konsolidacjami zapalnymi, przed linią opłucnej. Niekiedy widoczne są fragmenty mokrego płuca.

Wynik 1 oznacza wciętą linie opłucnej z poziomymi białymi obszarami poniżej wcięcia.

Dla wyniku 0 opłucna jest ciągła i regularna z horyzontalnymi artefaktami (linia A).

Międzynarodowa baza danych

Globalna natura tej choroby pokazała potrzebę stworzenia systemu współpracy. Współdzieląc dane, obrazy i badania nad AI, napisał Soldati. W ten sposób chcą zachęcić środowiska naukowe i medyczne do dzielenia się zasobami i stworzenia międzynarodowej bazy danych, która będzie przechowywać obrazy rentgenowskie, USG i TK od pacjentów z COVID-19.

Baza, podobna do zaproponowanej przez RSNA, pomogłaby w rozwoju specjalnych algorytmów, które pozwalałyby na rozpoznanie COVID-19 oraz na porównanie przypadków między placówkami, jak również na uruchomienie programów telemedycyny.

Źródło: diagnosticimaging.com 06.04.20