COVID-19 i USG płuc: eksperci sugerują nowe międzynarodowe standardy

Wraz ze wzrostem liczby osób, u których zdiagnozowano COVID-19, rośnie również liczba danych radiologicznych, które wspomagają wykorzystywanie ultrasonografii płuc u zakażonych pacjentów.

Eksperci medyczni z Włoch, drugiego obok USA kraju najbardziej dotkniętego przez COVID-19, zebrali swoją wiedzę i doświadczenia na temat USG płuc, tworząc nowe standardy, które mogą być zaimplementowane w szpitalach na całym świecie.

Ich ekspertyza i porady w używaniu sprzętu, klasyfikacji choroby, procedur oraz udostępniania danych zostały opublikowanie 30 Marca w Journal of Ultrasound in Medicine.

“COVID-19 jest wyzwaniem dla medycyny na całym śweicie, nie tylko ze względu na zdrowie, ale również uwarunkowania ekonomiczne i zachowania społeczne,” napisał zespół autorów, kierowanych przez dr. Gino Soldati z Jednostki Diagnostyki i Interwencji USG w szpitalu Valle del Serchio. “Po raz pierwszy w erze nowoczesnej medycyny cały świat stoi przed tym samym zagrożeniem. Umożliwia nam to jednak zmianę naszego podejścia do badań. Nadszedł najwyższy czas, by dzielić się naszą wiedzą i wspólnie zaplanować najlepszą opiekę zdrowotną.”

Sprzęt

Zgodnie z rekomendacją włoskich lekarzy, w celu zmniejszenia kontaminacji i promocji sterylizacji, bezprzewodowe głowice i tablety stanowią najbardziej optymalny sprzęt medyczny. Łatwo można je owinąć w jednorazowe plastikowe osłony. Te urządzenia są również tańsze niż standardowe aparaty USG. Można wykorzystywać również przenośne maszyny USG, jeżeli bezprzewodowe nie są dostępne, należy jednak pamiętać, że urządzenia wykorzystywane muszą być dedykowane tylko do pacjentów z COVID-19. Procedury pełnej sterylizacji powinny być dokładnie przestrzegane, zwłaszcza przy dezynfekcji głowic, osłonek na głowice i klawiatur.

Protokół

Podczas badania pacjentów zalecono badanie 14 obszarów: 3 tylnych, 2 bocznych i 2 przednich, każdy z tych obszarów powinien być badany przez co najmniej 10 sekund. Skany powinny być międzyżebrowe i obejmować jak największy obszar podczas jednego przyłożenia. Jeżeli pacjent nie jest w stanie usiąść prosto, zwłaszcza jeżeli jest w stanie ciężkim, ultrasonografista powinien skoncentrować swoja uwagę na uzyskaniu chociaż częściowego widoku na tylny obszar. Jest on uważany za “gorący obszar” u pacjentów z COVID-19.

Dodatkowo zaleca się:

  • Używanie głowicy liniowej lub convex w zależności od rozmiaru pacjenta.
  • Stosowanie funkcji jednego ogniska (bez multi fokusu) i ustawienie ogniskowej na opłucną.
  • Ustawienie indeksu mechanicznego (MI) na niski, zaczynając od 0,7 i zmniejszanie go jeżeli jest to możliwe.
  • Unikanie zjawiska saturacji, zwiększenie wzmocnienia i zmniejszenie MI jeżeli jest to potrzebne.
  • Unikanie używania filtrów wygładzających i specjalnych funkcji obrazowania, włączając w to obrazowanie harmoniczne, kontrast, Doppler’a i compounding.
  • Uzyskanie najwyższej możliwej prędkości odświeżania.
  • Zapisywanie danych w formacie DICOM.

Kategoryzowanie choroby

Zasugerowano ustalenie skali ostrości przebiegu choroby 0-3, aby pomóc w sklasyfikowaniu przypadków COVID-19. Po zakończeniu każdego badania ultrasonografista powinien zanotować obszar z najwyższym wynikiem.

Wynik 3 oznacza najdotkliwsze znaleziska, takie jak gęste, rozszerzone białe płuco z lub bez większych konsolidacji zapalnych.

Wynik 2 oznacza załamaną linię opłucnej z małymi lub dużymi konsolidacjami zapalnymi, przed linią opłucnej. Niekiedy widoczne są fragmenty mokrego płuca.

Wynik 1 oznacza wciętą linie opłucnej z poziomymi białymi obszarami poniżej wcięcia.

Dla wyniku 0 opłucna jest ciągła i regularna z horyzontalnymi artefaktami (linia A).

Międzynarodowa baza danych

Globalna natura tej choroby pokazała potrzebę stworzenia systemu współpracy. Współdzieląc dane, obrazy i badania nad AI, napisał Soldati. W ten sposób chcą zachęcić środowiska naukowe i medyczne do dzielenia się zasobami i stworzenia międzynarodowej bazy danych, która będzie przechowywać obrazy rentgenowskie, USG i TK od pacjentów z COVID-19.

Baza, podobna do zaproponowanej przez RSNA, pomogłaby w rozwoju specjalnych algorytmów, które pozwalałyby na rozpoznanie COVID-19 oraz na porównanie przypadków między placówkami, jak również na uruchomienie programów telemedycyny.

Źródło: diagnosticimaging.com 06.04.20