Zalecenia Siemens odnoścnie dezynfekcji aparatów USG:

Zalecenia Siemens odnoścnie dezynfekcji głowic:

ACUSON Sequoia

ACUSON Redwood

ACUSON Freestyle

ACUSON Juniper

ACUSON NX2/NX2 Elite

ACUSON NX3/NX3 Elite

ACUSON P500

ACUSON Family S

ACUSON SC2000