Wytyczne Amerykańskiego Instytutu Ultrasonografii w Medycynie dotyczące ochrony w związku z rozprzestrzenianiem się COVID-19

logo AIUM logo AIUM

W związku z rozprzestrzenianiem się COVID-19 i związanymi z tym niepewnościami, profesjonaliści branży diagnostyki obrazowej są wzywani do badania coraz większej ilości pacjentów, którzy mogą być zainfekowani wirusem.

W celu ochrony techników ultrasonograficznych Amerykański Instytut Ultrasonografii w Medycynie (AIUM) wydał wytyczne, zaprojektowane tak, aby pomóc ograniczyć dalsze rozprzestrzenianie się choroby.

Cytując komunikat AIUM: “AIUM zdecydowanie zaleca kooperację pomiędzy pracownikami medycznymi, ultrasonografistamii i producentami USG w celu promocji bezpiecznego środowiska pracy.”

Wytyczne te mogą być użyte w celu wyznaczenia ogólnego sposobu postępowania. Organizacja podkreśla jednak, że ultrasonografiści dalej powinni przestrzegać wszystkich przepisów i regulacji wdrożonych przez ich rodzime instytucje. Dodatkowo należy upewnić się, że przestrzegane są wszystkie rekomendacje lokalnego rządu oraz centrów zapobiegania chorobom.

W celu ograniczenia dalszych transmisji wirusowych, AIUM opublikowało 9 następujących wytycznych:

  1. Osoby zajmujące się sprzętem USG, będące w grupie szczególnego ryzyka w związku z obecnym stanem zdrowia (choroby związane z układem oddechowym, obniżoną odpornością etc.), powinny ograniczyć kontakt z pacjentami.
  2. Ultrasonografiści powinni ukończyć szkolenie zapobiegania infekcji oraz być wyposażeni w maseczki oddechowe (np. N95 Lub FFP3), jeżeli jest to konieczne.
  3. Należy ściśle stosować się do wyznaczonych terminów. Wizyty pacjentów powinny być rozłożone w czasie, by ograniczyć ilości osób przebywających w poczekalniach. Odległość między miejscami w poczekalni powinna wynosić co najmniej 2 metry. Jeżeli jest to możliwe, należy zaopatrzyć zarówno pacjentów jak i personel medyczny w maseczki ochronne zaraz po ich przybyciu na teren ośrodka.
  4. Do gabinetu poza pacjentem oraz niezbędnym personelem medycznym nie mogą wchodzić inni wizytujący, włączając w to stażystów i studentów.
  5. Należy przypuszczać, że każdy z pacjentów jest potencjalnie zarażony wirusem COVID-19. Po wszystkich przeprowadzonych badaniach powinno się zdezynfekować sprzęt oraz pokój.
  6. Należy zachować odpowiednią higienę rąk przed i po każdym kontakcie z pacjentem, potencjalnie zakażonym materiałem oraz przed i po zdejmowaniu sprzętu ochronnego. Odpowiednia higiena rąk wymaga umycia rąk bazującym na alkoholu odkażaczem (o zawartości alkoholu między 60 a 95%) lub mycia rąk ciepłą wodą i mydłem przez co najmniej 20 sekund. Należy używać rękawiczek jednorazowych bez latexu i zmieniać je po każdym pacjencie.
  7. Badania należy wykonywać jedną ręką trzymając głowicę, a drugą ręką obsługując panel kontrolny urządzenia. Czynności te mają na celu zapobiec dalszemu rozprzestrzenianiu się wirusa przez aerozole i cząstki stałe, które mogą gromadzić się na sprzęcie medycznym.
  8. Podczas badania pacjenta, który przebywa w izolacji cały sprzęt ochronny należy założyć przed wejściem do pokoju.
  9. Należy odpowiednio czyścić i odkażać wszelkie elementy sprzętu ochronnego wielokrotnego użytku. Należy ubrać maseczkę chirurgiczna podczas bliskiego kontaktu z pacjentami i zrobić to przed wejściem do pomieszczenia w którym przebywają. Jeżeli maseczki oddechowe N95 lub lepsze są dostępne należy ich użyć zamiast zwykłych maseczek. Używać należy jednorazowego lub wielorazowego sprzętu do ochrony oczu. Przed wejściem do gabinetu należy założyć czyste, nie-sterylne rękawiczki i zutylizować je niezwłocznie po opuszczeniu pomieszczenia z pacjentami oraz natychmiast umyć ręce. Położyć należy nacisk na higienę fartucha medycznego. Fartuchy wielorazowego użytku powinny być przechowywane w specjalnym pojemniku, a fartuchy jednorazowego użytku powinny być wyrzucane niezwłocznie po ich użyciu. Jeżeli fartuchy są trudno dostępne należy używać ich przede wszystkim w badaniach, które generują ruch cząsteczek powietrza i procedurach wymagających bardzo bliskiego kontaktu z pacjentem.
Źródło: diagnosticimaging.com 30.03.2020