Edan SE-2003

System analizy EKG metodą Holtera Analiza zapisów 24/48/96 godzinnych oraz zapisów 7 dniowych, analiza automatyczna i ręczna, analiza arytmii i odcinka ST, analiza migotania przedsionków, analiza HRV,QT,HRT, analiza bezdechu sennego. System komunikacji XML/GDT.

Podstawowe informacje:

Standardowa konfiguracja: