Akademia Siemens Certyfikat o wdrożeniu i stosowaniu Systemu Zarządzania Jakością

ACUSON S3000

Urządzenie najwyższej klasy Premium do interwencji radiologicznej z najdoskonalszą jakością obrazowana. Wyposażone w pionierskie technologie, takie jak obrazowanie eSieFusion™ i przystawka biopsji nawigowanej eSieGuide. Ten wyjątkowy system posiada szereg unikalnych rozwiązań takich jak:

Poprzez pełne portfolio głowic obrazowych, ultraczułe tryby dopplerowskie, oprogramowanie i funkcje dostępne tylko w klasie S aparatów Siemensa ACUSONS3000 HELX nadaje nowy wymiar ultrasonografii.