Akademia Siemens Certyfikat o wdrożeniu i stosowaniu Systemu Zarządzania Jakością

ACUSON SC2000

ACUSON SC2000 to najwyższej klasy system echokardiograficzny umożliwiający tworzenie niezwykłej jakości obrazów 3D/4D (na głowicy phased array) i 2D. Zastosowana technika spójnego obrazowania IN Focus sprawia, iż otrzymujemy niespotykaną do tej pory jakości obrazów tak płaskich jak i przestrzennych. Technologia IN Focus, skupia emitowaną wiązkę w każdym z punktów obrazu w całym polu widzenia, wykorzystując do tego informacje z nakładających się emisji. Odpowiada to setkom ognisk, obejmujących wszystkie strefy - od najbliższych do najdalszych.

Nowatorskie rozwiązania zastosowane w aparacie USG ACUSON SC2000 zapewniają szybszą i bardziej wydajną pracę oraz zwiększają pewność diagnostyczną:


Obecne metody obrazowania 3D TEE wymagają łączenia skanów (stitching) z kilku cykli pracy serca w celu uzyskania pełnego obrazu czynności serca i przepływu krwi. Taka bramkowana akwizycja eliminuje możliwość poprawnej diagnostyki prawie wszystkich pacjentów z zaburzeniami rytmu serca i często prowadzi do powstania artefaktów obrazu, które mogą wypaczyć wyniki. Nowa głowica Z6Ms do wolumetrycznej echokardiografii przezprzełykowej 3D w platformie ACUSON SC2000 PRIME jest pierwszym przetwornikiem firmy Siemens, który uzyskuje w pełni wolumetryczne obrazowanie 3D TEE 90° x 90° w czasie rzeczywistym łącznie z obrazowaniem w trybie Dopplera kolorowego, umożliwiając kompletne obrazowanie 3D serca, w każdym cyklu bez konieczności łączenia skanów. Dzięki wyeliminowaniu konieczności tworzenia obrazu na podstawie wielu uderzeń oraz dodaniu wolumetrycznej techniki kolorowego Dopplera, głowica Z6Ms do wolumetrycznej echokardiografii przezprzełykowej umożliwia wizualizowanie oraz ocenę przypływu krwi w czasie rzeczywistym podczas zabiegu, by chirurg mógł się upewnić, czy naprawiana lub wymieniana zastawka funkcjonuje prawidłowo, co granicza potrzebę przeprowadzenia kolejnego zabiegu w celu skorygowania resztkowej niedomykalności zastawki. Nowa technologia jest również dostępna jako opcja do rozbudowy dla użytkowników poprzednich wersji systemu ACUSON SC2000.