Akademia Siemens Certyfikat o wdrożeniu i stosowaniu Systemu Zarządzania Jakością

Edan ST-1212

System do elektreokardiograficznych badań wysiłkowych wraz z 12 kanałowym modułem EKG.