Siemens Sequoia

Aparat USG ACUSON Siemens Sequoia

Aparat USG Siemens Sequoia Oryginalny ACUSON Sequoia™ jest prawdopodobnie najbardziej popularnym systemem stworzonym przez Siemens. Jeżeli chodzi o jakość obrazu, głębię kolorów Siemens Sequoia był i dalej jest punktem odniesienia dla branży. Nowy model ACUSON Sequoia jest znakomitym następcą produktu, który był porządny pod wieloma względami.
Ten wyjątkowy system posiada szereg unikalnych rozwiązań takich jak:

Obrazowanie w wyższym standardzie
Pierwszą zaletą nowego Siemens Sequoia jest niezwykle szybkie, w pełni skupione obrazowanie B-mode, które nie zniekształca rozdzielczości przy przybliżaniu i oddalaniu. Zaprojektowaliśmy i opatentowaliśmy unikalne technologie, które pozwalają Siemens Sequoia na wirtualne wyeliminowanie artefaktów i penetrację głębszą niż ta w konwencjonalnych systemach ultrasonograficznych.
Drugą zaletą jest przepływ koloru i głębia koloru, bez świetlnych ani ruchowych artefaktów. Trzecia zaleta to głęboka penetracja tkanki bez wpływu na skuteczność diagnostyczną. Nasz zespół dogłębnie badał rozwiązania, które pozwolą lekarzom na badanie pacjentów o różnych wymiarach z pewnością i skutecznością. Dzięki tym badaniom powstała nowa głowica DAX. Razem z nowym aparatem ACUSON Sequoia możemy po raz pierwszy dostarczyć obrazy z głębokości bez zmniejszania jakości diagnozy. DAX (Deep Abdominal Transducer) może penetrować, aż na głębokość 40 cm.

Personalizacja
Obrazowanie ultrasonograficzne ma za zadanie dostarczyć pewnych i szybkich odpowiedzi na ważne pytania kliniczne. Te odpowiedzi muszą zostać podane w najbardziej dokładny i możliwy do powtórzenia sposób. Nowy aparat Siemens Sequoia potrafi sprostać wszystkim tym wyzwaniom dzięki kompleksowemu pakietowi zaawansowanych aplikacji, dostarczając spersonalizowane wyniki badań. Dzięki mocy nowego ACUSON Sequoia nasze rozwiązania w dziedzinie elastografii stały się jeszcze lepsze.
Ultradźwięk kontrastowy pozwala na dokładną wizualizację naczyń morfologicznych w czasie rzeczywistym. Dzięki nowemu aparatowi Siemens Sequoia czas obrazowania kontrastu jest znacznie dłuższy, daje to lekarzom więcej czasu na skan w poszukiwaniu dodatkowych uszkodzeń podczas badania z podwójną czułością.

System zaprojektowany przez użytkowników dla użytkowników
Zmienność to nieodłączna w badaniu ultrasonograficznym cecha, która może stanowić trudność dla diagnozującego lekarza. W celu wyeliminowania zmienności przeprowadziliśmy 170 warsztatów z 365 użytkownikami ultrasonografów z całego świata, w celu stworzenia systemu ultrasonograficznego zaprojektowanego przez użytkowników dla użytkowników.

Technologia obrazowania BioAcoustic™
W ACUSON Sequoia każdy indywidualny element jest tak składany, aby umożliwić dokładne śledzenie sygnału ultradźwiękowego. Od zasilania przez jednostkę do przetwarzania grafiki, do kompaktowych, bez-pinowych połączeń głowic, soczewek głowic, staraliśmy się zachować dokładność sygnału. Wszystko to, aby dokładnie odwzorować biologię człowieka. Siemens Healthineers nazywają tą technologię BioAcoustic™.